AJALOOLISED VÕTTED
 
   
    Esileht      Koolitus       Tooted       Tarkus       Galerii       Sõbrad       Kontakt
 

Paul Oago pärandi inventariseerimine ja eksponeerimine

Vrakid Hiiumaa rannikumeres

Hiumaa pukktuulikute ajalugu

Karl Kralli looming

Hiiumaa elektritootmise ajalugu

 

Ajaloolisi võtteid on lõputult

Erinevad ajaloolised töövõtted on välja kujunenud aastasadade ja isegi aastatuhandete vältel. Tingituna vajadustest ja seotuna tegevusaladega, on mõned tekkinud ja kadunud, mõned aga on inimkonna jaoks säilitanud oma aktuaalsuse tänapäevani - kalastamine, küttimine, maaharimine ja ehitamine näiteks. Need kunagi primaarse elulise tähtsusega tegevused on lääne inimese jaoks paraku oma algse tähenduse kaotanud. Tänapäeval võib käsitöö ja ehitus olla nii hobi kui ka töö. Just selle valdkonna pika aja jooksul välja kujunenud traditsioonilistest töövõtetest ja kogemustest siinkohal juttu tulebki. Nimetame neid põlvest põlve edasi kantud vägagi erilaadseid töövõtteid ja meetodeid siinkohal lühidalt - ajaloolised võtted. Et need ajaloolised võtted meelest ei läheks, tuleb käsitöö ajalugu ja selle algseid tõdesid ikka ja jälle meelde tuletada, et rutaka arengu käigus ei läheks kaduma meie identiteet ning traditsioonid. Sageli usutakse täna enam läikivat reklaami, kui sajandite vältel äraproovitud ja sisse töötatud traditsioone. MTÜ Ajaloolised Võtted ühendab endas erinevaid inimesi, kes tunnevad ja tunnustavad hääbuma kippuvaid traditsioonilisi- ja ajalooliseid töövõtteid ning peavad vajalikuks neid ka teistele tutvustada. Ajaloolise ehitustraditsiooni järgimine ja algupärase materjali kasutamine on jätkuvalt soositud praktika ning ajalooliselt kasutusel olnud töövõtete valdamine on muutunud hinnatud lisaväärtuseks tänapäeva nn laiatarbe ehitusstandardite kõrval. Läbi praktiliste õpitubade ja koolituste on võimalik omandada aastasadadega kogunenud oskusi ja äraproovitud töövõtteid ning kasutada neid ka tänapäeva nõudmistele vastavalt. Aina enam hinnatakse ajaloolisi väärtusi ja saadakse aru restaureerimise ja konserveerimise vajadusest, millega käivad kaasas ka traditsioonilised meetodid ja võtted. Selleks, et orienteeruda restaureerimise ja konserveerimise metoodikates peab väga täpselt teadma, kuidas restaureeritavad objektid on kunagi valminud ja milliseid materjale on selleks kasutatud. Käesolev veebileht tutvustab mõningaid koolitusi ja õpitubasid, mida MTÜ Ajaloolised Võtted on korraldanud viimase aasta jooksul ning korraldab ka edaspidi. Jälgige reklaami ja kohtume koolitustel.

MTÜ Ajaloolised Võtted

 
       
    Esileht      Koolitus       Tooted       Tarkus       Galerii       Sõbrad       Kontakt
   
AJALOOLISED VÕTTED  
MTÜ Ajaloolised Võtted, Uus 26B, 92413 Kärdla, HIIUMAA    votted@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker