AJALOOLISED VÕTTED
 
   
    Esileht      Koolitus       Tooted       Tarkus       Galerii       Sõbrad       Kontakt
 
Männitõrva põletamine

Kasetohu varumine ja kasutamine

Tökati põletamine

Vihtade varumine ja valmistamine

Muldvärvide valmistamine

Kiviaedade taastamine

Tuulikute restaureerimine


 
Koolitus

Männitõrva põletamine

Männitõrva on põletatud tuhandeid aastaid. Veel 80 aastat tagasi ei leidunud ühtki majapidamist, kus oleks puudunud tõrv. Tõrva kasutati paatide ja kõikvõimalike puitosade immutamisel, mis pidid ilmastikule vastu pidama. Tõrvaga määriti kõiki liikuvaid osi ja raviti kõiki haigusi. Nii nagu tõrva kasutamise meetodid on ka tõrva põletamise meetodid arenenud ja muutunud suuresti tänu tehnika arengule, kuid tõrva kasutusalad on jäänud sama laialdaseks nagu ennegi. Paraku on aga vähenenud inimeste teadlikkus tõrva kasutusalade ja valmistusviiside kohta. Tõrvapõletamise koolitustel tutvutakse erinevate tõrvapõletamise meetoditega, põletusmaterjali varumise, töötlemise ja ettevalmistamisega.

Kasetohu varumine ja kasutamine

Kasetohtu on kasutatud ehitusmaterjalina üle tuhande aasta. Kasekoorest valmistati peale katuste ka kõikvõimalikke tarbeesemeid. Isolatsioonimaterjalina kivi ja puidu vahel peab kasetoht vastu sajandeid. Kasetohu varumise ja kasutamise koolitustel tutvustatakse kasetohu varumise traditsioonilisi meetodeid ja kasutusvõimalusi.

Tökati põletamine

Tökatit ehk kasetõrva põletati eelkõige ravivate omadustega tõrva valmistamiseks. Kasekoores sisalduva tõrva kättesaamiseks tuleb kasetohtu õhukindlas ruumis kuumutada, nagu seda tehakse männitõrva valmistamise protsessis. Tökati põletamise koolitustel tutvustatakse erinevaid tõrvapõletusmeetodeid ja kasutusviise.

Vihtade varumine ja valmistamine

Vihtade varumise ja valmistamise traditsioon on väga tihedalt seotud piirkondlike eripärade ja kommetega. Iga meister järgib oma eripära ja traditsioone, ilma milleta ei valmi ükski õige viht. Vihtade valmistamise traditsioon sai alguse loomadele söögi tarbeks vihtade kogumisega. Vihtade valmistamise mooduseid on juba sedavõrd palju, et erinevate meistrite tõekspidamised ja võtted väärivad jäädvustamist ja edasikandmist ka tulevastele põlvedele. Vihtade varumise ja valmistamise koolitustel tutvustatakse erinevaid vihtade valmistamise traditsioone ja kasutatava materjali varumise võtteid. Õpitakse kasevitsade keeramist ja sidumist, samuti tutvustatakse erinevate vihtade kasutamist.

Muldvärvide valmistamine

Muldvärve, mida nimetatakse ka keeduvärvideks ja rootsi värvideks, hakati laialdaselt tootma keskajal, ent värvi ennast tunti juba 10 000 aastat tagasi. Keemiatööstuste jõulise arengu kiuste on muldvärvi kasutamine ja valmistamine säilinud kitsastes ringkondades. Ökoloogiliselt laguneva ja keskkonnasõbraliku värvina on keeduvärv veel väga vastupidav, puidu pinda kaitsev ja odav värv. Muldvärvide valmistamise koolitustel tutvustatakse eritooniliste muldvärvide keetmist ja kasutamist.

Kiviaedade taastamine

Kiviaedade ehitamise traditsioon ulatub juba muinasaega, ent meieni säilinud kiviaiad on läbi aegade oma väljanägemist ning funktsiooni muutnud. Viimastel aastatel on kiviaedade taastamist toetatud mitmetest projektidest, mille tulemusena on korrastatud sadu kilomeetreid ajaloolisi aedu. Kiviaia taastamise koolitustel saab ülevaate erinevatest ajaloolistest kiviaiatüüpidest ning nende ehitamise ja taastamise spetsiifikast.

Tuulikute restaureerimine


Pukktuulikuid on Eestis säilinud umbes sadakond, hävimisohus on neist pea pooled. Veel 100 aastat tagasi oli Eestis pukktuulikuid umbes 2 700, valdav osa neist asus Saaremaal ja Hiiumaal. Viimase viie aasta jooksul on hävimisest päästetud 10 pukktuulikut Saaremaal, 20 Hiiumaal ja 1 Pärnumaal. Restaureeritud pukktuulikuid on lisandunud Saaremaale 4, Hiiumaale 15 ja Harjumaale 1. Tuulikute restaureerimisega on kokku puutunud aina rohkem restauraatoreid ja huvi keerukate tuulemasinate vastu on kasvanud jõudsalt. Tuulikute restaureerimise koolitustel tutvutakse erinevate pukktuulikutega ja nende restaureerimise võtetega.
 
       
    Esileht      Koolitus       Tooted       Tarkus       Galerii       Sõbrad       Kontakt
   
AJALOOLISED VÕTTED  
MTÜ Ajaloolised Võtted, Uus 26B, 92413 Kärdla, HIIUMAA    votted@gmail.com